Mise Éire // I am Ireland

Ireland 2016 will belong to everyone on this island and to our friends and families overseas – regardless of political or family background, or personal interpretation of our modern history.

Bainfidh an bhliain 2016 le gach duine ar an oileán seo agus lenár gcairde agus lenár muintir thar lear — gan aird ar chúlra polaitiúil ná teaghlaigh, ná ar an léirmheas pearsanta atá acu ar ár stair nua-aimseartha.

Advertisements